Logopedie

Behandel- en Adviescentrum

Logopedie

Behandel- en Adviescentrum


Heb je problemen met taal of spraak? Met lezen (dyslexie) en eten of drinken? Behandel- en Adviescentrum Veluwe (B.A.L. Veluwe) is dé logopedie-specialist van de Veluwe. We onderzoeken, diagnosticeren en behandelen kinderen met eet- en drinkproblemen of dyslexie. Ook behandelen we kinderen en volwassenen die beperkingen hebben als gevolg van spraak-, taal- of stemproblemen.

Logopedie bij kinderen:

We bieden therapie en advies aan kinderen die problemen ondervinden met stem, spraak, taal, gehoor, adem en eten & drinken. Daarvoor werken wij veelal samen met: huisarts, kinderarts, schoolarts, schoollogopedist, scholen (ib-er), audiologisch centrum, orthopedagoog, kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut en tandarts.

Logopedie bij volwassenen:

Aan volwassen geven we advies en therapie bij problemen met stem, adem, gehoor en spraak. Ook begeleiden we mensen die regelmatig moeten presenteren. Dit om stemstoornissen te voorkomen. Voor een optimaal behandelresultaat werken we veel samen met huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut, diëtist, Parkinson-verpleegkundige, psycholoog, logopedisten uit ziekenhuizen en revalidatiecentra en andere instanties. 

Dyslexie-behandelingen:

Heeft uw kind problemen met lezen, spellen en schrijven? Bij B.A.L. Veluwe kunt u terecht voor dyslexie-onderzoek en dyslexie-behandelingen. Deze worden vergoed. We zijn aangesloten bij het Dyslexie Collectief. Dit is een samenwerkingsverband van gz-psychologen, orthopedagogen en logopedisten/dyslexiespecialisten in verschillende regio’s in Nederland. Gezamenlijk bieden we diagnostiek en behandeling. Onze logopedisten die werken voor dit collectief, hebben veel ervaring in de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook zijn ze specialist in het behandelen van dyslexie.


 

Terug naar overzicht

Contact

Een afspraak kunt u bij ons maken via onze website onder het kopje "Afspraak maken".

Bekijk de website