Oncologische Revalidatie

Steeds meer mensen overleven de diagnose kanker. Maar vaak geeft kanker of de behandeling ervan klachten of restverschijnselen.

Oncologische Revalidatie

Steeds meer mensen overleven de diagnose kanker. Maar vaak geeft kanker of de behandeling ervan klachten of restverschijnselen.

Zorgverleners betrokken in dit centrum:

Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk

Hillie Hofmeester
0341-420954
www.centrumvoorfysiotherapieharderwijk.nl
info@centrumvoorfysiotherapieharderwijk.nl
 

Ergotherapiepraktijk Actief

Suzanne van Leeuwen
06-46137556
www.ergotherapiepraktijk-actief.nl
suzanne@ergotherapiepraktijk-actief.nl
 

Eerstelijns Psychologenpraktijk Wekking

Gerhard Wekking
0341-460008
www.psycholoog-wekking.nl
info@psycholoog-wekking.nl
 

Behandel- en adviescentrum Logopedie Veluwe

Daniëlle te Kaat
0341-265118
www.balveluwe.nl
info@balveluwe.nl
 

Diëtistenpraktijk Sante  dieet-voediingsadvies /Eet-Wijzer                                                                                            

Corine van Beek                                                            
06-45223048
www.eet-wijzer.nl
advies@santevoeding.nl

Restverschijnselen van kanker

Steeds meer mensen overleven de diagnose kanker. Maar vaak geeft kanker of de behandeling ervan klachten of restverschijnselen. Bijvoorbeeld
 • ​vermoeidheid,
 • pijn,
 • depressie of
 • angst.
En daardoor kunnen zowel sociale en fysieke problemen ontstaan als ook problemen met het werk.
 
Om tijdens of na kanker weer op een goede manier verder te kunnen leven, is het nodig om fysiek, emotioneel en sociaal te revalideren. Tijdens de revalidatie leert u zo goed mogelijk met uw problemen om te gaan. U krijgt advies over hoe u uw leven weer kunt oppakken, gaat aan de slag met uw algehele conditie en u leert hoe u uw energie het beste kunt verdelen.
 

Optimale samenwerking zorgt voor de beste behandeling

De verschillende disciplines met ieder hun eigen specifieke deskundigheid komen tot een optimale samenwerking waarbij de inzet van de huisarts zorgt voor een borging van een goede samenhang van de eerstelijnszorg.
 

Aandachtspunten vanuit de Fysiotherapie:

 • pijn,
 • spanningsklachten,
 • stug littekenweefsel,
 • huidveranderingen,
 • stijfheid van gewrichten en spieren,
 • lymfoedeem,
 • spierzwakte,
 • conditieverlies en
 • vermoeidheid.

De Ergotherapie kan ingezet worden bij problemen op het gebied van:

 • wonen,
 • persoonlijke verzorging,
 • huishouden,
 • functionele mobiliteit, 
 • problemen op het gebied van werken en vrije tijd.

Aandachtspunten  van de Psycholoog:

Kanker is niet alleen een lichamelijk en ingrijpende ziekte maar is ook emotioneel, sociaal en geestelijk zwaar. Zo kan kanker het dagelijks leven van de patiënt op allerlei manieren beïnvloeden. Bijvoorbeeld hoe de patiënt in het leven staat, hoe hij zich voelt, zijn relatie of gezin, zijn werk en inkomen.

Aandachtspunten vanuit de Logopedie:

De behandeling van kanker kan ook op het gebied van het communiceren, het slikken en de ademhaling negatieve gevolgen hebben. De logopedist kan begeleiding bieden op het gebied van slikken, verslikken, kauwen en transporteren van voeding, speekselverlies, articulatie (spraak) en stem, adem en benauwdheid. 
 

De diëtiste voorziet u van adviezen ter optimalisering van uw voeding en zet zo nodig aanvullende medische voeding in:

Voeding speelt een belangrijke rol tijdens behandeling, maar ook in het verlagen van de kans op terugkeer van de tumor en het ontstaan van hart en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Door gebrek aan eetlust, misselijkheid, pijnklachten, vermoeidheid en smaakverlies kan de inname van voeding te kort schieten.
 
Daar waar gewenst wordt samenwerking gezocht met zorgverleners buiten het GezondheidCentrum Harderwijk. Periodiek vindt er een multidisciplinair overleg plaats tussen de betrokken disciplines.
 
Voor een intake en/of behandeling volgens ons zorgprogramma kunt u zich melden bij uw aanspreekpunt Hillie Hofmeester.

Terug naar overzicht