Zorgprogramma's

Onze zorgprogramma's

Zorgprogramma's

Onze zorgprogramma's

Begeleiding bij overgewicht

Bij overgewicht is het belangrijk om meer te bewegen dan normaal. Door meer te bewegen, verbrandt uw lichaam meer energie.

Meer informatie

Oncologische Revalidatie

Steeds meer mensen overleven de diagnose kanker. Maar vaak geeft kanker of de behandeling ervan klachten of restverschijnselen.

Meer informatie

Handtherapie

Onze handtherapeuten zijn deskundig op het gebied van hand- en polsaandoeningen, anatomie, wondgenezing en de ontwikkelingen binnen de handchirurgie.

Meer informatie

Ziekte van Parkinson

De complexiteit van de parkinsonzorg vraagt om een multidiscipinaire benadering. De verschillende disciplines met ieder hun eigen specifieke deskundigheid komen tot een optimale samenwerking

Meer informatie