Ziekte van Parkinson

De complexiteit van de parkinsonzorg vraagt om een multidiscipinaire benadering. De verschillende disciplines met ieder hun eigen specifieke deskundigheid komen tot een optimale samenwerking

Ziekte van Parkinson

De complexiteit van de parkinsonzorg vraagt om een multidiscipinaire benadering. De verschillende disciplines met ieder hun eigen specifieke deskundigheid komen tot een optimale samenwerking

Zorgverleners betrokken in dit centrum:             

Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk

Sanne Bouman, Erik Bouman
0341-420954
www.centrumvoorfysiotherapieharderwijk.nl
info@centrumvoorfysiotherapieharderwijk.nl
 

Ergotherapiepraktijk Actief

Suzanne van Leeuwen
06-46137556
www.ergotherapiepraktijk-actief.nl
suzanne@ergotherapiepraktijk-actief.nl
 

Eerstelijns Psychologenpraktijk Wekking

Gerhard Wekking
0341-460008
www.psycholoog-wekking.nl
 

Behandel- en adviescentrum Logopedie Veluwe

Daniëlle te Kaat
0341-265118
www.balveluwe.nl
info@balveluwe.nl
 

Diëtistenpraktijk Eet-Wijzer   


Saskia van Os
06-23229981
www.eet-wijzer.nl
s.vanos@eet-wijzer.nl

De complexiteit van de parkinsonzorg vraagt om een multidiscipinaire benadering. De verschillende disciplines met ieder hun eigen specifieke deskundigheid komen tot een optimale samenwerking waarbij de inzet van de huisarts zorgt voor een borging van een goede samenhang van de eerstelijnszorg.
 

Aandachtspunten vanuit de Fysiotherapie:

 • het looppatroon,
 • balans en coördinatie,
 • houding,
 • valproblemen,
 • spierkracht,
 • problemen in de dagelijkse activiteiten.

De Ergotherapie kan ingezet worden bij:

 • problemen op het gebied van wonen,
 • persoonlijke verzorging,
 • huishouden,
 • functionele mobiliteit, 
 • problemen op het gebied van werken en vrije tijd.

De inzet van de Psycholoog is te overwegen bij:

 • stemmings- en angststoornissen,
 • ondersteuning van de beide partners,
 • in kaart brengen van cognitieve stoornissen en
 • de begeleiding daarbij van patiënt,partner en andere behandelaars.

Aandachtspunten vanuit de Logopedie zijn:

 • het spreken,
 • taalbegrip en taalgebruik,
 • communicatieve vaardigheden,
 • kauwen en slikken,
 • speekselbeheersing.

Diëtetiek kan iets voor u betekenen in verband met:

 • onbedoeld gewichtsverlies ,
 • ondervoeding,
 • obestipatie,
 • medicatie-inname,
 • ongewenste gewichtstoename,
 • overgewicht of obesitas,
 • kauw- en slikstoornissen,
 • vertraagde maaglediging.
Daar waar gewenst wordt samenwerking gezocht met zorgverleners buiten het GezondheidCentrum Harderwijk. Maandelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats tussen de betrokken disciplines.
 
Voor een intake en/of behandeling volgens ons zorgprogramma kunt u zich melden bij het secretariaat van de fysiotherapie.

Te bereiken:
Telefoon: 0341-420954
E-mail: info@centrumvoorfysiotherapieharderwijk.nl

Terug naar overzicht